0
MENU
ลังพับอุตสาหกรรม RC 4
ขอใบเสนอราคา
ภาชนะบรรจุที่สามารถพับเก็บได้ช่วยปกป้องสินค้าระหว่างการเคลื่อนย้าย การจัดจำหน่ายในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมออาหาร ยานยนต์ เบเกอรี่ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกมากมายมีอยู่ในหลากหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มการจัดเก็บและการกระจายที่มีประสิทธิภาพ
        ช่วยลดต้นทุนการขนส่งเที่ยวกลับ เนื่องจากสามารถพับเก็บได้ 100% เหมาะกับธุรกิจที่มีการเคลื่อนย้ายสินค้าเป็นประจำ ต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ภายนอกในการหมนเวียนในระบบ
กว้าง
280 ซม.
ยาว
386 ซม.
สูง
171 ซม.