0
MENU
Seafood Container
ขอใบเสนอราคา
บรรจุภัณฑ์สำหรับแช่อาหารทะเล ตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของอุตสาหกรรมอาหารทะเล การออกแบบที่สามารถใช่ร่วมกับบรรจุภัณฑ์ประเภท CBL ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการขนส่ง เพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดส่งของคุณได้ทันเวลา เพื่อให้ได้ความสดใหม่ของสินค้าให้ได้นานที่สุด วัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ในมาตรฐานที่สามารถใช้งานกับอุตสาหกรรมอาหารได้
กว้าง
400 mm.
ยาว
600 mm.
สูง
182 mm.