0
MENU
สินค้าแนะนำ
Innovation
จากประสบการณ์มากกว่า 50 ปีในการผลิตสินค้าพลาสติก ทําให้เข้าใจความต้องการของลูกค้า สามารถพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ธุรกิจได้เพื่อประโยชน์ในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ บริหารเที่ยวการขนส่ง แค่เพียงเลือกใช้พาเลท หรือตะกร้าสินค้าให้เหมาะสม
 กลุ่มธุรกิจ